Gương sáng (Tĩnh tâm hạt Bạc Liêu)

Sáng ngày 8.5.2021. Quý chị em hạt Bạc Liêu quy tụ về nhà thờ Ninh Sơn để tĩnh tâm tháng. 8g15 chị em cùng nhau chia sẻ bữa ăn sáng…

Đêm Yêu Thương (26.04.2021)

Tĩnh Tâm Hạt CầnThơ Địa điểm: Tại Cộng Đoàn Nagiarét (Rau Râm) Thành phần: Cha Linh Giám, chị Tổng Phụ Trách, chị Tổng Thư Ký, 19 Chị Em trong Hạt Thời gian: 17g00…

Quê hương

     QUÊ HƯƠNG   “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi” hay “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”…

Những con người cần cù của Chúa (Tĩnh tâm hạt Bạc Liêu)

Những con người cần cù của Chúa (Tĩnh tâm hạt Bạc Liêu) Người ta thường nói: “Cần cù bù thông minh”. Mình không thông minh như người khác nhưng mình…

Điểm hẹn về đêm – ấm áp ân tình (Tĩnh tâm Hạt Cần Thơ)

Tĩnh Tâm Hạt CầnThơ: Địa điểm: Tại Cộng Đoàn Bêtania-Lộ 19 Thành phần: Cha Linh Giám, chị Tổng Phụ Trách, chị Tổng Thư Ký, 11 Chị Em trong Hạt (vắng…

Qúy Chị Em 3 Hạt: Sóc Trăng – Trà Lồng – Đại Hải Tĩnh Tâm Tháng.

QUÝ CHỊ EM 3 HẠT Sóc Trăng – Trà Lồng – Đại Hải Tĩnh Tâm Tháng.   Sáng thứ 7, ngày 20.03.2021, Quý Chị Em 3 hạt: Sóc Trăng –…