Xin hãy sai con đi

XIN HÃY SAI CON ĐI “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Lệnh truyền sai đi của Chúa Giêsu đó không chỉ dành…