Chúa nhật 11 Thường niên năm B – Sự lớn mạnh của nước trời (Mc 4,26-34)

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất”. (Mc 4, 26) Bài Ðọc I: Ed 17, 22-24 “Ta hạ thấp cây cao…

Bông lúa trĩu hạt (13.6.2021– Chúa Nhật 11 Thường niên B)

Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống…

Đêm hay ngày, ngủ hay thức (13.6.2021– Chúa Nhật 11 Thường niên B)

Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống…

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Chúa Nhật XI TN Năm B

Sự Lớn Mạnh Của Nước Trời                               SUY NIỆM        Qua đoạn Tin Mừng,…

Cầu Nguyện Trước Thánh Thể Theo Tin Mừng CN Năm B

Một Của Lễ Tuyệt Vời     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con nhìn và suy đi nghĩ lại về việc Chúa hiến thân mình chịu chết…

Chúa Nhật Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Năm B

  “Đây là mình Thầy. . ., Đây là Máu Thầy” ( Mc14,12-16.22-26)      Tin mừng Mác-Cô không thuật lại toàn bộ diễn tiến của bữa ăn, nhưng hẳn…

Cầu Nguyện Trước Thánh Thể Với Lời Chúa CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

Liên Kết   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con chỉ biết tôn thờ và ngợi khen cho xong, vì với trí…

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 30.5.2021 – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông…

Hiệp thông yêu thương và chia sẻ noi gương Chúa Ba Ngôi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 8 TN – LỄ CHÚA BA NGÔI B Đnl 4,32-34.39-40 ; Rm 8,14-17 ; Mt 28,16-20 Hiệp Thông Yêu Thương Và Chia Sẻ Noi Gương Chúa…

Cầu Nguyện Trước Thánh Thể Theo Tin Mừng CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20,19-23 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các…