Dịch bệnh dưới góc nhìn của Kinh Thánh

Những ngày này chúng ta hồi hộp với đại dịch virus corona. Số người tử vong và mắc bệnh tăng lên từng giờ. Đó chưa đến mức thảm họa, nhưng…

Đôi chân trần

Mục vụ giáo lý cho những người có hoàn cảnh đặc biệt tại giáo xứ

MỤC VỤ GIÁO LÝ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI GIÁO XỨ Maria Nguyễn Ngọc Mai Hương, Nữ Tử Bác Ái Mục lục Người có hoàn cảnh…

Một phương thế hữu hiệu Tân Phúc Âm hóa giáo xứ: Phát triển các Cộng đoàn Kitô nhỏ

MỘT PHƯƠNG THẾ HỮU HIỆU TÂN PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ: PHÁT TRIỂN CÁC CỘNG ĐOÀN KITÔ NHỎ Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn Mục lục I. Viễn tượng một…

Những ngôi mộ covid 19

Đây là lúc người ta cần Thiên Chúa

Truyền giáo như đối thoại ngôn sứ

MỘT THẦN HỌC TRUYỀN GIÁO CHO HÔM NAY (PHẦN IV) TRUYỀN GIÁO NHƯ ĐỐI THOẠI NGÔN SỨ Tác giả: Stephen B. Bevans, SVD và Roger P. Schroder, SVD Chuyển ngữ:…

Điều kiện để được sai đi rao giảng Tin Mừng theo thánh Mác-cô

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ Giê-ru-sa-lem, Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su 2021 L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. Mục lục Chúa Giê-su…

Nhận trách nhiệm về mình

Chân phước Carlo Acutis – Linh đạo nên thánh dễ dàng cho người trẻ thời 4.0

CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS, LINH ĐẠO NÊN THÁNH DỄ DÀNG CHO NGƯỜI TRẺ THỜI 4.0, VÀ 5.0 SẮP TỚI Sr. Têrêsa Lê Thị Ngọc Lễ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm  Mục…