Thứ sáu tuần XXIII thường niên

Thứ sáu tuần XXIII thường niên Phúc Âm: Lc 6, 39-42 “Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy,…