Ánh sáng dẫn đường

ÁNH SÁNG DẪN ĐƯỜNG Lễ Giáng sinh vừa qua, tôi có dịp trở lại một Giáo xứ miền cuối Việt, Giáo xứ Năm Căn, Cà Mau, một Giáo xứ gồm…

Chung một niềm vui – Nhóm Tân Thành

  HH. MTGTT – CT Nhóm Tân Thành – Tân Thạnh             CHUNG MỘT NIỀM VUI ∼♥∼ ♦ Hôm nay là buổi họp cuối cùng của…