Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Thường Niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (2,23-28) 23 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt…