Xuân Quê mình – Phương Na

XUÂN QUÊ MÌNH Mùa Xuân quê mình nắng ấm Thương các em Sáng đến trường Chiều theo Mẹ lên nương Vậy mà Vẫn chuyên cần mỗi buổi kinh cầu Bên…