Một thoáng suy tư – MTGTT

MTGTT – CT Nhóm Tân Thành-Tân Thạnh MỘT THOÁNG SUY TƯ Thắm thoát đã 11 năm, nhóm Mến Thánh Giá Tại Thế Tân Thành thuộc Họ đạo Tân Thạnh được…

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Thường Niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (4,35-41) 35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông…