Tạm biệt thời áo trắng.!!!

Tạm biệt thời áo trắng!!! 4h15’ – Chiều thứ năm – Ngày 13/9/2023 An Dũng: Tống Bường ơi…!!! Coi chuẩn bị thay đồ lẹ lẹ tới giờ rồi kìa, để…