Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XXX mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,18-21) 18Khi ấy, Đức Giê-su phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? 19Nước…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai Tuần XXX mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,10-17) 10Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ bảy tuần XXIX mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,12-19) 12Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ sáu tuần XXIX mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,54-59) 54Một hôm, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần XXIX mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,49-53) 49Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những…

Mạng xã hội: Hy vọng và lo âu

MẠNG XÃ HỘI: HY VỌNG VÀ LO ÂU[1] Một thoáng nhìn về mạng xã hội dưới ánh sáng của Công đồng Vaticano II Giuse Nguyễn Văn Lăng WHĐ (23.10.2023) – “Vui…

Cộng đoàn Hiệp thông

 “Củng cố Hiệp thông nhờ Lời Chúa, Thánh Thể và Bác ái” CÔNG ĐOÀN HIỆP THÔNG M.HL Mai Đình Trong những năm liên tiếp, đặc biệt năm nay Giáo hội…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (24/10/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Nhiệt tình truyền giáo của thánh Gioan Phaolô II

CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN NHIỆT TÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA THÁNH GIOAN PHAOLÔ II Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm WGPMT (23.10.2023) – Chúa nhật 22 tháng 10 là Khánh nhật truyền giáo,…

Thượng Hội đồng thách đố các tham dự viên sống hiệp hành tại quê hương

Họp báo về Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 vào chiều ngày 20/10/2023 Thượng Hội đồng thách đố các tham dự viên sống hiệp hành tại…