Thương nhớ Chị

THƯƠNG NHỚ CHỊ Nhớ về chị sống một đời dâng hiến Thật âm thầm thánh thiện mãi trung kiên Tiếng xin vâng đáp trả thật dịu hiền Đi theo Chúa…