Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXXI mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,12-14) 12Hôm ấy, Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời…