Kinh truyền tin (19/11): Chúa ban những nén bạc tuỳ khả năng mỗi người

Kinh truyền tin (19/11): Chúa ban những nén bạc tuỳ khả năng mỗi người Trưa Chúa Nhật ngày 19/11, sau khi dâng Thánh Lễ ngày quốc tế người nghèo tại…