Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,41-44) 41Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an…

Diễn văn của Đức Thánh Cha dành cho cuộc họp nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương

WHĐ (20.11.2023) – Sáng thứ Bảy, ngày 18. 11 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc họp Quốc gia lần thứ nhất nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và…

Quân đội Israel bao vây trụ sở của các nữ tu Dòng Mẹ Teresa Calcutta ở Gaza

Người dân Palestines ở Gaza di tản vì chiến tranh Quân đội Israel bao vây trụ sở của các nữ tu Dòng Mẹ Teresa Calcutta ở Gaza Theo nguồn tin…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,11-28) 11Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì…

Kinh truyền tin (19/11): Chúa ban những nén bạc tuỳ khả năng mỗi người

Kinh truyền tin (19/11): Chúa ban những nén bạc tuỳ khả năng mỗi người Trưa Chúa Nhật ngày 19/11, sau khi dâng Thánh Lễ ngày quốc tế người nghèo tại…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (18,35-43) 35Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXXII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,11-19) 11Hôm ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XXXII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,7-10) 7Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên (13/11/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXXI mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,12-14) 12Hôm ấy, Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời…