5 điều các giáo lý viên có thể làm tốt hơn trong năm học tới

Students from St. John’s Catholic School in Goshen, N.Y., attend Mass celebrated by New York Cardinal Timothy M. Dolan Sept. 24, 2021. (CNS photo/Bob Reers via Catholic New York)  5…

Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 – Cử hành Thánh lễ

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN PHỤNG TỰ liturgy@cbc-vietnam.org – Để áp dụng Tông thư Desiderio Desideravi (DD) của Đức Thánh Cha Phanxicô; – Để tuân thủ quy luật phụng…

Tương quan với các thành viên trong gia đình: Sự tha thứ và ân sủng của Chúa

TƯƠNG QUAN VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH: SỰ THA THỨ VÀ ÂN SỦNG CỦA CHÚA Dom Cingoranelli WHĐ (17.08.2023) – Trong cuộc sống, đôì khi vì những bất đồng, cãi cọ, tranh chấp…

Tĩnh tâm tháng 8/2023 – Hiệp thông nhờ Bác Ái

Cẩm nang hướng dẫn sống hạnh phúc của Đức Thánh Cha Phanxicô

CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỐNG HẠNH PHÚC CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Isabella H. de Carvalho WHĐ (27.06.2023) – Vào tháng 11.2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất bản một cuốn sách bằng…

Thập giá gắn liền với tình yêu

THẬP GIÁ GẮN LIỀN VỚI TÌNH YÊU Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ WHĐ (27.06.2023) – Trong luật hình sự, có lẽ hình phạt thập giá là phát minh nổi tiếng nhất…

Những “tiêu chí” để phân định những cuộc hiện ra của Đức Mẹ là thật hay giả

Đền thánh Đức Mẹ Fatima, nơi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ mục đồng Những “tiêu chí” để phân định những cuộc hiện ra của Đức Mẹ là thật…

Đức Thánh Cha ca ngợi nhà bác học Pascal là một người tìm kiếm sự thật không mệt mỏi

Đức Thánh Cha ca ngợi nhà bác học Pascal là một người tìm kiếm sự thật không mệt mỏi Trong Tông thư “Sublimitas et miseria hominis-Sự vĩ đại và khốn…

Thánh Gioan XXIII và Thánh Gioan Phaolô II: Cuộc đời và sứ điệp

THÁNH GIOAN XXIII VÀ THÁNH GIOAN PHAOLÔ II: CUỘC ĐỜI VÀ SỨ ĐIỆP Thành Thi WHĐ (30.04.2023) – Ngày 5.7.2013, tại Rôma, linh mục Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh công…

Gõ cửa Hiệp hành #6 | Nối lại giấc mơ

Gõ cửa Hiệp hành #6 | Nối lại giấc mơ Thiên Chúa nối lại giấc mơ hiệp hành của Ngài bằng cách gọi Tổ phụ Abraham để thiết lập một…