Tưởng niệm Đức Cha Pierre Lambert de la Motte

TƯỞNG NIỆM ĐỨC CHA PHÊRÔ LAMBERT DE LA MOTTE Mỹ Phước 15. 6. 2024 Bài Sưu Tầm I. HƯỚNG Ý “Cây có cội, nước có nguồn, con người có Ông…

Đức Cha Pierre Lamber de la Motte – Một “ÔNG TÂY” Khổ Chế

ĐỨC CHA PIERRE LAMBER DE LA MOTTE MỘT “ÔNG TÂY” KHỔ CHẾ Đức Cha Pierre Lambert De La Motte – Đại diện Tông Tòa Đàng Trong, Đấng sáng lập Dòng…

Thành lập hàng Giáo phẩm tiếp nối tinh thần của Đức Cha Lambert

THÀNH LẬP HÀNG GIÁO PHẨM TIẾP NỐI TINH THẦN CỦA ĐỨC CHA LAMBERT Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng DẪN NHẬP I. TỔNG QUÁT DÒNG LỊCH SỬ GIÁO HỘI VIỆT NAM…

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert KINH XIN ƠN NHỜ LỜI CHUYỂN CẦU CỦA ĐỨC CHA LAMBERT Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ,…

Tưởng niệm Đức Cha Lambert de la Motte

            15/06 cái ngày thân thương, quen thuộc và có lẽ không có người nữ tu nào mang danh hiệu Mến Thánh Giá mà không…

Huy hiệu giám mục của hai Đức cha François Pallu và Lambert de la Motte

HUY HIỆU GIÁM MỤC CỦA HAI ĐỨC CHA FRANÇOIS PALLU VÀ LAMBERT DE LA MOTTE Nt. Marie Fiat Tuyết Mai, MTG Mục lục DẪN NHẬP I. MIÊU TẢ HUY HIỆU…

Lược sử hình thành Hội Thừa Sai Paris 20/08/2021

Các vị trong Hội thừa sai Paris lên đường truyền giáo vào năm 1856 LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH HỘI THỪA SAI PARIS Tác giả: Michel Trương Mục lục Đôi dòng thành kính ghi ân…

Tài liệu “Monita Ad Missionarios – Nhắn nhủ các thừa sai” của Công đồng Yuthia 1664

THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN TÀI LIỆU MONITA AD MISSIONARIOS – NHẮN NHỦ CÁC THỪA SAI CÔNG ĐỒNG YUTHIA 1664 Tác giả: François Pallu – Lambert de la Motte Bản…

Video – Dòng Mến Thánh Giá tưởng niệm Đấng Sáng Lập

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TƯỞNG NIỆM ĐẤNG SÁNG LẬP

Nhớ về Người Cha chung (15.06.2021)

Nhớ Về Người Cha Chung         Trong đời ai cũng có một người Cha, người Cha luôn bên cạnh ủng hộ, chở che chúng ta trong cuộc…