Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert KINH XIN ƠN NHỜ LỜI CHUYỂN CẦU CỦA ĐỨC CHA LAMBERT Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ,…

Tưởng niệm Đức Cha Lambert de la Motte

            15/06 cái ngày thân thương, quen thuộc và có lẽ không có người nữ tu nào mang danh hiệu Mến Thánh Giá mà không…

Huy hiệu giám mục của hai Đức cha François Pallu và Lambert de la Motte

HUY HIỆU GIÁM MỤC CỦA HAI ĐỨC CHA FRANÇOIS PALLU VÀ LAMBERT DE LA MOTTE Nt. Marie Fiat Tuyết Mai, MTG Mục lục DẪN NHẬP I. MIÊU TẢ HUY HIỆU…

Lược sử hình thành Hội Thừa Sai Paris 20/08/2021

Các vị trong Hội thừa sai Paris lên đường truyền giáo vào năm 1856 LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH HỘI THỪA SAI PARIS Tác giả: Michel Trương Mục lục Đôi dòng thành kính ghi ân…

Tài liệu “Monita Ad Missionarios – Nhắn nhủ các thừa sai” của Công đồng Yuthia 1664

THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN TÀI LIỆU MONITA AD MISSIONARIOS – NHẮN NHỦ CÁC THỪA SAI CÔNG ĐỒNG YUTHIA 1664 Tác giả: François Pallu – Lambert de la Motte Bản…

Video – Dòng Mến Thánh Giá tưởng niệm Đấng Sáng Lập

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TƯỞNG NIỆM ĐẤNG SÁNG LẬP

Nhớ về Người Cha chung (15.06.2021)

Nhớ Về Người Cha Chung         Trong đời ai cũng có một người Cha, người Cha luôn bên cạnh ủng hộ, chở che chúng ta trong cuộc…

Thắp nén hương ghi nhớ công ơn Đấng Sáng Lập (15/06/2021)

Thắp nén hương tưởng nhớ công ơn Đấng sáng Lập 1. HƯỚNG Ý: (Quỳ) Trong tâm tình “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, chúng con tưởng…

Tưởng niệm Đức Cha Lambert de la Motte

TƯỞNG NIỆM ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ I. HƯỚNG Ý “Như chim về tổ, sông về nguồn, con người cũng nhớ về…

Linh đạo Đức Cha Pierre Lambert de la Motte

NĂM THÁNH MỪNG 350 NĂM THÀNH LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀI 6: LINH ĐẠO CỦA ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE  ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Nhóm…