Video – Dòng Mến Thánh Giá tưởng niệm Đấng Sáng Lập

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TƯỞNG NIỆM ĐẤNG SÁNG LẬP

Bài hát: Cầu bình an cho thế giới

Múa: Tấu lạy Bà – Thanh tuyển + Đệ tử

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ DÂNG HOA KÍNH MẸ KẾT THÚC THÁNG HOA 2021 Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Múa: Bài ca dâng Mẹ – Tiền Tập + Thanh Tuyển

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ DÂNG HOA KÍNH MẸ KẾT THÚC THÁNG HOA 2021 Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Múa: Tiến vào nào – Cộng đoàn Khấn Sinh

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ CUNG NGHINH ĐỨC MẸ CUỐI THÁNG 5.2021 Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Dâng đất Việt cho Mẹ Maria

DÂNG NƯỚC VIỆT CHO MẸ MARIA GIỮA ĐẠI DỊCH COVID Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Dâng hoa 2018 – TTMV Cần Thơ

Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Dâng hoa 2017 – TTMV Cần Thơ

Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Dâng hoa 2019 – TTMV Cần Thơ

Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Tạ ơn Khấn Dòng 29.08.2018

Chung vui cùng Quý Chị em: TIÊN KHẤN, VĨNH KHẤN, NGÂN KHÁNH VÀ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG     Ban truyền thông Hội dòng MTG Cần Thơ