Tấn phong Giám mục tiên khởi người Việt Nam (1933) theo tài liệu lưu trữ của Thánh bộ Truyền bá Đức tin

TẤN PHONG GIÁM MỤC TIÊN KHỞI NGƯỜI VIỆT NAM (1933) THEO CÁC TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN (Ấn bản được chú thích từ các nguồn chính)…

Tu sĩ sống vì tiền sẽ đi về đâu? Tĩnh tâm Hạt Trà Lồng

Sáng nay, thứ bảy ngày 23/09/2023 sau giờ nguyện gẫm chị em chúng tôi chuẩn bị hành trang cho ngày tĩnh tâm tháng tại cộng đoàn Sao Mai – Đồng…

Sự đáp trả tín trung (Lễ Tiên Khấn và mừng Kim Khánh lớp H – 14.09.2023)

SỰ ĐÁP TRẢ TÍN TRUNG M.HL Mai Đình Thứ năm, ngày 14 tháng 09 năm 2023, Lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước Hiệu của Hội Dòng, lúc 9g00 Cha…

Hiệp thông nhờ bác ái và quan tâm đến người nghèo (Tĩnh tâm hạt Cần Thơ)

HIỆP THÔNG NHỜ BÁC ÁI CẦN QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI NGHÈO M.PY Mỹ Xuyên Thời gian: Thứ bảy, ngày 09 tháng 09 năm 2023 Địa điểm: Cộng đoàn Nazaret –…

Chị em Học Viện tuyên khấn lại

CHỊ EM HỌC VIỆN TUYÊN KHẤN LẠI Trong tâm tình tri ân cảm tạ, biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cho Hội Dòng. Đặc biệt, hôm nay các…

Mừng Kim Khánh Linh Mục Cha Linh Hướng Matthêu

Lên núi với Chúa (Tĩnh tâm năm – Khoá I)

LÊN NÚI VỚI CHÚA M.HL.Mai Đình Thời gian: Thứ hai, 03-11/07/2023 Địa điểm: Nhà thờ Dương Đông – Phú Quốc Thành phần: Cha giảng phòng Phao-lô Trương Hoàng Phong và…

Đức Cha Pierre Lamber de la Motte – Một “ÔNG TÂY” Khổ Chế

ĐỨC CHA PIERRE LAMBER DE LA MOTTE MỘT “ÔNG TÂY” KHỔ CHẾ Đức Cha Pierre Lambert De La Motte – Đại diện Tông Tòa Đàng Trong, Đấng sáng lập Dòng…

Truy điệu giỗ lần thứ 343 Đức Cha Lambert

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ “Như chim về tổ, sông về nguồn, con người cũng nhớ về tổ…

Hạt Bạc Liêu – Tĩnh tâm tháng 06

Hạt Bạc Liêu Tĩnh tâm tháng 6 tại Họ đạo Khúc Tréo Chủ đề: Hiệp thông giữa cộng đoàn với các ban ngành nơi đang thi hành mục vụ tông…