Những “Bà Phước Đen”

LƯỢC SỬ HỘI DÒNG

TÂM TÌNH TRI ÂN – Mừng 60 năm thành lập Hội Dòng MTG Cần Thơ

 

Ba mươi Hội Dòng Mến Thánh Giá (2019)

350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Bài 5: BA MƯƠI HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá WHĐ, 27-05-2020 – Cho đến năm 2019, Dòng Mến…

Dòng Mến Thánh Giá thế kỷ XVIII – XIX (1)

Dòng Mến Thánh Giá thế kỷ XVIII – XIX (1) 1. Tình hình chung Nếu người ta ví thế kỷ XVIII và XIX như một bức phông nền, thì hiện…

Những điều làm nên dòng Mến Thánh Giá

NHỮNG ĐIỀU LÀM NÊN DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Đặc sủng: Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất. Sống sứ vụ tông…

Đôi nét về HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Lucia Hồng Lan