Chương trình chuẩn bị

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ Chúng tôi thường hay nói chơi chơi với nhau “ăn cơm Chúa thì ‘múa’ tối ngày” và đúng thật là thế, ‘múa’ đủ kiểu, đủ bài,…

Nghệ thuật cắm hoa Nhà thờ 4

NGHỆ THUẬT CẮM HOA NHÀ THỜ Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Nghệ thuật cắm hoa Nhà thờ 3

NGHỆ THUẬT CẮM HOA NHÀ THỜ Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Nghệ thuật cắm hoa Nhà thờ 2

NGHỆ THUẬT CẮM HOA NHÀ THỜ Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Nghệ thuật cắm hoa Nhà thờ 1

NGHỆ THUẬT CẮM HOA NHÀ THỜ Ban truyền thông HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Múa – Đời con theo Chúa

Thập giá – Tiếng nói tình yêu