Truyền giáo như đối thoại ngôn sứ

MỘT THẦN HỌC TRUYỀN GIÁO CHO HÔM NAY (PHẦN IV) TRUYỀN GIÁO NHƯ ĐỐI THOẠI NGÔN SỨ Tác giả: Stephen B. Bevans, SVD và Roger P. Schroder, SVD Chuyển ngữ:…

Điều kiện để được sai đi rao giảng Tin Mừng theo thánh Mác-cô

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ Giê-ru-sa-lem, Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su 2021 L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. Mục lục Chúa Giê-su…

Nhận trách nhiệm về mình

Chân phước Carlo Acutis – Linh đạo nên thánh dễ dàng cho người trẻ thời 4.0

CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS, LINH ĐẠO NÊN THÁNH DỄ DÀNG CHO NGƯỜI TRẺ THỜI 4.0, VÀ 5.0 SẮP TỚI Sr. Têrêsa Lê Thị Ngọc Lễ, Dòng Đa Minh Thánh Tâm  Mục…

Bóng mát mùa cô Vy

Giữa những mệt mỏi mùa Cô Vy (Covid), ta đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề trong cuộc sống. Từ chuyện đồng tiền bát gạo đến giả thật…

Tình bạn

  Có rất nhiều cuốn sách viết về tình bạn và cũng có rất nhiều bài viết nói lên vẻ đẹp của tình bạn, nhưng tất cả dường như bị…

Suy tư về sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay

SUY TƯ VỀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Nữ tu Anna Nguyễn Thị Kim Loan Dòng MTG…

Hôn nhân đi qua khủng hoảng

HÔN NHÂN ĐI QUA KHỦNG HOẢNG Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn Mục lục Kẻ phải lòng thì có tưởng tượng phong phú Nhìn nhận người bạn đời rất khác…

Đặc sủng dòng tu – Lm. JB. Trần Hữu Hạnh, CSF

ĐẶC SỦNG DÒNG TU Mục lục I. ĐẶC SỦNG NÓI CHUNG 1. Đặc sủng là gì? 2. Đặc sủng của đời sống Thánh hiến II. ĐẶC SỦNG DÒNG TU 1.…

Đồng hành giúp người trẻ phát triển nhân cách trong thực trạng các vấn đề xã hội Việt Nam hôm nay

ĐỒNG HÀNH GIÚP NGƯỜI TRẺ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH TRONG THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY NHƯ LÀ MỘT THÁCH ĐỐ TRONG VIỆC GIÁO DỤC…