Tạ ơn Khấn Dòng 29.08.2018

Chung vui cùng Quý Chị em: TIÊN KHẤN, VĨNH KHẤN, NGÂN KHÁNH VÀ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG     Ban truyền thông Hội dòng MTG Cần Thơ

Tạ ơn Khấn Dòng 26.08.2019

Tạ Ơn Hồng Ân Tiên Khấn Và Ngân Khánh Khấn Dòng Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ Một năm Hồng Ân trôi qua, Sau ba khóa tĩnh tâm năm…

Tạ ơn Khấn Dòng 26.08.2017

MỪNG 50 NĂM KIM KHÁNH KHẤN DÒNG HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CẦN THƠ 26/08/2017   Chung  tâm tình cảm tạ tri ân, cảm tạ tình Chúa tri ân tình…

Tạ ơn Khấn dòng 28.08.2015

MỪNG LỄ KHẤN LẦN ĐẦU, NGÂN KHÁNH VÀ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG 28/08/2015 ” Điều đẹp Ý Ngài, xin dạy con thực hiện” TV 142,10 Trong niềm tri ân cảm…

Tạ ơn Khấn Dòng 26.08.2016

Lễ tạ ơn Khấn Dòng 26.08.2016 Nhờ Hồng Ân Thiên Chúa, Hôm nay ngày 26/08/2016, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ hân hoan dâng lời Tạ Ơn Chúa cùng…