Đứng dậy đi theo (21.9.2019 – Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm

Cách thức anh em nghe (20.9.2021 – Thứ Hai tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Cầu Nguyện Trước Thánh Thể

SỐNG NHƯ CHÚA Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với những gì Chúa làm, với những gì Chúa nói, các tông đồ nắm chắc một điều là trong ngày vinh quang…

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV TN Năm B

Nguồn Youtube Gp kontum

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B NGÀY 18/09/2021 Mảnh Ðất Tốt Hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn, hạt giống…

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên – GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8,1-3) 1 Một hôm, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa.…

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên – GKGD Giáo Phận Phú Cường

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B NGÀY 16/09/2021 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (7,36-50) 36 Một hôm, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu…

Đứng gần thập giá (15.9.2021 – Lễ Đức Mẹ sầu bi)

Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria…

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên – GKGD Giáo Phận Phú Cường

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B NGÀY 14/09/2021 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,13-17) 13 Một hôm, Đức Giê-su nói với dâng…

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên – GKGD Giáo Phận Phú Cường

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B NGÀY 13/09/2021 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (7, 1-10) 1 Sau khi đã nói hết những…