Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh (16/05/2024)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Lễ Kính Thánh Mát-thi-a, Tông đồ (14/05/2024)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Thầy không một mình (Thứ hai Tuần 7 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 16, 29-33 29 Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần VI Mùa Phục Sinh

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,26-16,4a) 26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến…

Thế gian ghét anh em (Thứ Bảy Tuần 5 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần V mùa Phục Sinh

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,9-11) 9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu…

Manna: Bình an cho anh em (Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Nguồn: Truyền thông Dòng Tên

Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần V mùa Phục Sinh – Ga 14,21-26

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,21-26) 21Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh (13/04/2024)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Ăn bao nhiêu tùy ý (12.04.2024 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh)

Phúc Âm: Ga 6, 1-15 “Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa…