Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV TN Năm C

Kính Chúa Yêu Người Lc 10,25-37 Ngoài việc chúng ta phải “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn”, chúng ta cũng phải “yêu…

Có lợi cho anh em (Thứ ba Tuần 6 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 16, 5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 19/05/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (13,16-20) 16 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thật, thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ…

Không tự mình nói (Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai…

Chầu Thánh Thể CN 4 Phục Sinh

  VUN TRỒNG ƠN THIÊN TRIỆU       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết Chúa vẫn luôn yêu thương từng người chúng con. Chiêm ngắm tình yêu…

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C

MẤT VÀ TÌM THẤY ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên       Để hiểu rõ dụ ngôn “Người cha nhân hậu” được đọc trong Chúa nhật IV Mùa Chay, cần…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư 23/03/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Làm hòa (11.3.2022 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu,…

Ban những của tốt lành (10.3.2022 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy xin thì anh em sẽ được cho, hãy tìm kiếm thì anh em sẽ…