Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 17/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Kêu gọi người tội lỗi (15.01.2022 – Thứ Bảy Tuần 1 TN)

Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu…

Đấng Thánh của Thiên Chúa (11.01.2022 – Thứ Ba Tuần 1 TN)

Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời…

Thấy – Gọi – Bỏ – Theo (Thứ Hai Tuần 1 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy 08/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu 07/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 06/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư 05/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 04/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 03/01/2022

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu