Chầu Mình Thánh Chúa 26/8/2021

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA Chủ đề: Xin ban thêm niềm tin Thứ năm 26/08/2021 Xem: https://www.youtube.com/watch?v=QKpKuWHgE-s I. Thờ lạy Hát: Đoàn con đến đây Hướng ý        …

Chầu Mình Thánh Chúa – CN 21 TN B

CHẦU CHÚA NHẬT XXI TN Tin Mừng Ga 6, 54a, 60-69 I. Thờ Lạy – Đặt Mình Thánh Chúa – Hát Thờ Lạy Tin Yêu ( TN2  22) * Hướng…

Chầu Thánh Thể

CHẦU THÁNH THỂ Chủ đề: CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI DỊCH COVID          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong hoàn cảnh đầy bi đát hiện nay, đau khổ…

Chầu Thánh Thể 19/8/2021

  CHẦU THÁNH THỂ CHẦU THÁNH THỂ Ngày 19/8/2021 (Mt 16,13-23)   I. Thờ Lạy – Đặt Mình Thánh Chúa – Hát: Chúng con tôn thờ Ngài TN2   31 *…

Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm B – 08.08.2021

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B   Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch ân sủng và tình yêu đang tuôn trào mà chúng…

Chầu Thánh Thể – Cầu cho cơn đại dịch

CHẦU THÁNH THỂ (Thứ 5, 29/7/2021) I. ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA Hát: Quỳ bên cung thánh Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quỳ đây bên Chúa, chị em chúng con xin…

Chầu Thánh Thể – Thứ Năm 15.07.2021 – Mt 11, 28-30

CHẦU THÁNH THỂ – Thứ Năm 15.07.2021   Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được quỳ trước nhan thánh Chúa đây, chúng con thật sự cảm thấy mình rất hạnh…

Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật XV Thường Niên năm B – Mc 6, 7-13

CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B    Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện, đồng hành cùng chúng con…

Chầu Thánh Thể – Bình An của Chúa

CHẦU THÁNH THỂ Chủ đề: Bình An của Chúa (Mt 10, 7-15) I. Hướng ý Hát: TN2   19   ( Thờ lạy Chúa)         Lạy Chúa Giê-su Thánh…

Chầu Thánh Thể – Tình Yêu Thiên Chúa

CHẦU THÁNH THỂ Chủ đề: Tình Yêu Thiên Chúa   I. Hướng ý         “Thiên Chúa là Tình yêu”. Vâng, đó là một định nghĩa hoàn hảo…