Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ MTC Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN  Lễ MTC Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế: Anh chị em thân mến, khi cùng với các tông đồ dự bữa Tiệc Ly.…

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 33 TN Năm B

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Tin Vui Xuân Lộc  Chủ tế: Anh chị em thân mến,Các Thánh…

Lời Nguyện Chúa Nhật XXV TN Năm B

Mẫu 1 LỜI NGUYỆN CHUNG Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Đức Kitô, Đấng công chính đã bị nộp, bị giết chết và đã sống lại để cứu chuộc…

Lời Nguyện Tín Hữu ( Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9)

LỜI NGUYỆN CHUNG Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Thánh giá là biểu chứng tình yêu vô biên của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, và cũng là…

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật CTT Hiện Xuống Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chủ tế:  Đại lễ Hiện Xuống là ngày vui của toàn thể Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu chúng ta, vì Chúa Thánh Thần đến…

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm B

Lời Nguyện Chung Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúng ta đã vui mừng vì Đức Kitô sống lại và đã lên trời. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng…

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B

Lời Nguyện Chung Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã quy tụ tất cả chúng ta trong tình yêu của Người qua Đức…

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật V phục Sinh Năm B

Lời Nguyện Chung Chủ tế: Anh chị em thân mến! Muốn sống hiệp nhất với nhau, đời sống của chúng ta phải kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, như…

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng…

Lời Nguyện Cho Mọi Người Chúa Nhật III Phục Sinh

Lời Nguyện Tín Hữu  Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đến để ban bình an cho con người. Ngài cũng đang song hành cùng mỗi…