Gợi ý một số bài hát lễ Chúa Nhật LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Gợi ý một số bài hát lễ Chúa Nhật                        ” LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT”   Nhập Lễ: Tôn Vinh…

Nghi thức đêm vọng Phục sinh và bài hát trong nghi thức-Năm chẵn

Đ.Vân Tuyết

Nghi thức đêm vọng Phục Sinh và bài hát trong nghi thức-Năm lẻ

Vân Tuyết

Gợi ý bài hát Hiệp Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B

Gợi ý bài hát Hiệp Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B   Hat-giong-nay-mam                               …

Chép nhạc với Finale 2014 – 2020

      M. Vân Tuyết