Chuyến tàu cuối cùng – Dọn mình chết lành

Hướng ý: Lạy Chúa Giêsu, chỉ còn một ít ngày nữa thôi, là chúng con đón chào Năm Mới và từ biệt năm cũ. Từ biệt năm cũ, chúng con…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần II Thường Niên (15/01/2024)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần 1 mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1,29-39) 29Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần 1 mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1,21b-28) 21Ngày sa-bát nọ, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy. 22Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người…

Suy niệm Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1,7-11) 7Khi ấy, Gio-an Tẩy Giả rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng…

Một đêm Giáng Sinh an lành

MỘT ĐÊM GIÁNG SINH AN LÀNH Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đêm 24/12/2023 Con Thiên Chúa giáng trần không dành…

Hoạt cảnh Giáng Sinh 2023

Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần II mùa vọng –

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,11-15) 11Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần II mùa vọng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,28-30) 28Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,…

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – THÁNH AMBRÔSIÔ, giám mục, tiến sĩ Hội thánh – Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (7,21.24-27) 21Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’…