Suy niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần V Mùa Chay

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (8,21-30) 21 Một hôm, Đức Giê-su nói với những người biệt phái: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần V Mùa Chay (27/03/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Hiệp Thông nhờ Bác Ái – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (68) Chủ đề: HIỆP THÔNG NHỜ BÁC ÁI Chúa mời gọi sống hiệp hành Hiệp thông chia sẻ rách lành đùm nhau Tình người trước cũng…

Manna 2503: Tôi là nữ tỳ của Chúa

Nguồn: Truyền thông Dòng Tên

Hiệp Thông nhờ Lời Chúa – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (67) Chủ đề: HIỆP THÔNG NHỜ LỜI CHÚA Lời Chúa giúp tâm hồn biến đổi Từ con người cằn cỗi khô khan Trở thành nhạy bén…

Suy niệm Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô – Năm 2023

Suy Niệm Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô – Năm 2023 I.KINH KHAI MẠC: Hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần… Tin – Cậy – Kính Mến – Vì dấu… Hát…

Đàng Thánh Giá-Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành

SUY NIỆM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ Chủ đề: “HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH”  Thứ Sáu Tuần Thánh, 2022   ĐÀNG THÁNH GIÁ Chủ sự: Kính thưa CĐ! Chúng ta…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 20/03/2023

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Tự hào và khinh người (Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay)

Lời Chúa: Lc 18, 9-14 9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 “Có hai…

Mùa Chay – 24 giờ cho Chúa