Bữa ăn thiêng liêng (Lm Dom Thiện) – Chúa nhật, 26/09/2021

Xin chào Quý Ông Bà Anh Chị Em!           Một ngày Chúa Nhật với biết bao nhiêu hy vọng lại đến. Hy vọng đại dịch mau qua đi. Hy vọng…

Dẫn lễ Chúa Nhật 26 TN B, Bổn mạng Chị M. Justine Nguyễn Thị Hồng 26.9.2021

DẪN LỄ CHÚA NHẬT 26 TN B Bổn mạng chị M. Justine Nguyễn Thị Hồng Chị em thân mến, Hôm nay Chúa Nhật 26 thường niên, Lời Chúa hôm nay…

Suy Niệm Tin Mừng

QUYẾT LIỆT DỨT KHOÁT VỚI TỘI LỖI  ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt Nếu mỗi chi thể phạm tội đều phải bị cắt bỏ, chắc chắn không một ai lành lặn.…

Không hiểu lời đó (25.9.2021 – Thứ Bảy tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm

Anh em bảo Thầy là ai? (24.9.2021 – Thứ Sáu tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm  

Ông này là ai? (23.9.2021 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm  

Đừng mang gì (22.9.2021 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm  

Đứng dậy đi theo (21.9.2019 – Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm

Cách thức anh em nghe (20.9.2021 – Thứ Hai tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Cầu Nguyện Trước Thánh Thể

SỐNG NHƯ CHÚA Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với những gì Chúa làm, với những gì Chúa nói, các tông đồ nắm chắc một điều là trong ngày vinh quang…