Người nhỏ nhất (02.10.2023 – Thứ Hai Tuần 26 TN)

Phúc Âm: Lc 9, 46-50 “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ bảy tuần XXV mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9:43b-45) 43 Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: 44 “Phần…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ sáu Tuần XXV mùa thường niên – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL – Lễ kính – Ga 1:47-51

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1:47-51) 47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần XXV mùa thường niên – Lc 9:7-9

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9:7-9) 7 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXV mùa thường niên – THÁNH VINHSƠN PHAOLÔ, linh mục – Lễ nhớ – Lc 9:1-6

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9:1-6) 1 Hôm ấy, Đức Giê-su tập họp nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ…

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ ba tuần XXV mùa thường niên – Lc 8:19-21

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8:19-21) 19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXIV mùa thường niên – Lc 8:16-18

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8:16-18)   16 Khi ấy, Đức Giê-su phán rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm…

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên (23/09/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên (22/09/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên (20/09/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu