Tưởng niệm Đức Cha Lambert de la Motte

TƯỞNG NIỆM ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ I. HƯỚNG Ý “Như chim về tổ, sông về nguồn, con người cũng nhớ về…

Chúa nhật 11 Thường niên năm B – Sự lớn mạnh của nước trời (Mc 4,26-34)

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất”. (Mc 4, 26) Bài Ðọc I: Ed 17, 22-24 “Ta hạ thấp cây cao…

Bông lúa trĩu hạt (13.6.2021– Chúa Nhật 11 Thường niên B)

Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống…

Đêm hay ngày, ngủ hay thức (13.6.2021– Chúa Nhật 11 Thường niên B)

Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống…

Niềm vui cứu độ: Suy niệm mầu nhiệm năm sự mừng

CHUỖI KINH MÂN CÔI CẦU CHO THẾ GIỚI TRONG CƠN ĐẠI DỊCH COVID-19 Làm Dấu Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và thương xót.…

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Chúa Nhật XI TN Năm B

Sự Lớn Mạnh Của Nước Trời                               SUY NIỆM        Qua đoạn Tin Mừng,…

Dọn mình chết lành

HƯỚNG Ý: Kính Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tri ân, cảm tạ,…

14 Chặng Đàng Thánh Giá

Dẫn nhập Kính thưa cộng đoàn, Lúc này đây, chắc hẳn chúng ta dễ sống lại kinh nghiệm của năm ngoái, khi đại dịch Covid-19 buộc mỗi người phải tham…

Dọn mình chết lành

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Tề tựu bên Chúa chiều nay, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa, vì hồng ân sự sống mà chúng con đang lãnh nhận,…

Cầu Nguyện Trước Thánh Thể Theo Tin Mừng CN Năm B

Một Của Lễ Tuyệt Vời     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con nhìn và suy đi nghĩ lại về việc Chúa hiến thân mình chịu chết…