Giờ Thánh: Nhìn lên Đấng bị đâm thâu

NHÌN LÊN ĐẤNG BỊ ĐÂM THÂU I.HƯỚNG Ý   1. Xin ơn Chúa Thánh Thần: TN2   111   2. Tôn thờ ♦ Thập  giá đau thương, Thánh Thể nhiệm mầu.…

Suy Niệm Giờ Thánh

GIỜ THÁNH CHỦ ĐỀ : TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ   I. Hướng ý: HÁT: Thánh Thần khấn xin ngự đến            TN 2: 126 (2)  …

Giờ Thánh: Trái Tim Nhân Hậu

Chủ đề:TRÁI TIM NHÂN HẬU CHÚA GIÊSU I.Hướng ý Cộng đoàn thân mến, Hôm nay thứ Năm đầu tháng, chúng ta được dịp nhìn lại và suy ngắm trái tim…

Giờ thánh: Tình yêu Đức Kitô

TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ   Hướng Ý Kính Lạy Chúa Giêsu Tình yêu. Chiều nay, cộng đoàn chúng con suy gẫm về trái tim Chúa, một trái tim ngày đêm…

Giờ thánh: Con đường đi xuống của Đấng giàu lòng thương xót

CON ĐƯỜNG ĐI XUỐNG CỦA ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT   I. Hướng ý Chị em thân mến, mỗi thứ Năm đầu tháng, chúng ta có dịp để khám phá…

Giờ Thánh: Tình yêu trong mục vụ

TÌNH YÊU TRONG MỤC VỤ   Hướng ý:         Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Quỳ trước Thánh nhan Chúa trong giờ Thánh linh thiêng này,…