Tiến trình Hồ sơ cho án phong chân phước và phong thánh

TIẾN TRÌNH HỒ SƠ CHO ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH[1] Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng WHĐ (26.02.2023) – Trải qua dòng lịch sử Giáo hội, cho đến hiện nay, công…

Lời Chủ Chăn Giáo phận Xuân Lộc tháng 3/2023 – Lạy Chúa, con phải làm gì?

LỜI CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC THÁNG 3 – NĂM 2023 LẠY CHÚA, CON PHẢI LÀM GÌ? Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến, Chúng ta tĩnh tâm…

Hội đồng Giám mục bổ nhiệm nhân sự

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BỔ NHIỆM NHÂN SỰ Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (18.01.2023) – Chiếu theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam…

Tuyên bố của Giám mục Gp. Maasin về “Việc truyền chức của Cha Gioan Baotixita Hồ Hữu Hòa”

TUYÊN BỐ CỦA GIÁM MỤC GP. MAASIN VỀ “VIỆC TRUYỀN CHỨC CỦA CHA GIOAN BAOTIXITA HỒ HỮU HÒA” Vatican News Tiếng Việt Vatican News (17.02.2023) – Chiều ngày 17/2/2023, Đức cha…

Thư của Bộ Tu sĩ nhân dịp cử hành Ngày Đời sống Thánh hiến lần thứ XXVII (02.02.2023)

THƯ CỦA BỘ TU SĨ NHÂN DỊP CỬ HÀNH NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN LẦN THỨ XXVII (02.02.2023) WHĐ (30.01.2023) – Hôm 27. 01. 2023, hướng về dịp cử hành lần thứ XXVII Ngày Đời sống…

Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THÔNG BÁO Ngày 31 tháng 12 năm 2022. Kính thưa quí Đức Hồng Y, quí Đức Cha, quí cha và toàn thể cộng đoàn…

Khai mạc Đại hội Ủy ban Mục vụ Gia Đình

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, OP. WHĐ (27.10.2022) – Tiếp nối Đại Hội Gia Đình Quốc Tế tại Rôma và học…

Caritas Việt Nam – Thư mời tham gia tuần lễ nâng cao nhận thức toàn cầu với chiến dịch “Chúng Ta Cùng Nhau” 07/10/2022

  Tp. Thủ Đức, ngày 05 tháng 10 năm 2022 THƯ MỜI Kính thưa: – Quý Cha Giám đốc Caritas Giáo phận, – Quý Cha đặc trách Chiến dịch “Together…

Thư Chung năm 2022 của Hội đồng Giám mục Việt Nam – Về Giáo hội hiệp hành 07/10/2022

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Thư Chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa VỀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH Anh chị em thân mến, 1- Chúng tôi, các Giám mục thuộc…

Biên bản Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam – 07/10/2022

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV   BIÊN BẢN Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ XV từ thứ Hai, ngày 03/10/2022 đến thứ Sáu, ngày 07/10/2022 tại Tòa…