Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế giữa lòng đời (2)

Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế giữa lòng đời Điều 4: MỘT SỨ MẠNG ĐẶC BIỆT 1. MTG/TT có sứ mạng “thôi thúc các tín hữu khắp nơi hướng…

Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế giữa lòng Giáo hội (1)

Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế giữa lòng Giáo hội Điều 1: TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH MẾN THÁNH GIÁ Ngay khi mới khởi sự công việc truyền giáo Viễn…

Quá trình thành lập Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế

Quá trình thành lập hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế HHMTGTT cũng đã có một lịch sử thành lập cùng thời với dòng nữ Mến Thánh Giá, nhưng sự…

Khoá tập huấn 24.4.2021

Khoá tập huấn về Đồng hành với giới trẻ trong đời sống gia đình   Nhận được thư mời của Ủy ban Giáo Dân – Gíáo Phận Cần Thơ về…

Cơ cấu tổ chức Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế

Cảm thông yêu thương

CẢM THÔNG YÊU THƯƠNG Cuối tuần Bát nhật Phục Sinh 2021, Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Mẹ Hội Thánh kêu mời các tín hữu ra vùng…

MTG tại thế – Hiệp thông trong kinh nguyện

HIỆP THÔNG TRONG KINH NGUYỆN Chúa nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa, thúc bách chúng tôi là những hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế nhóm Mai Thành…

Ngày truyền thống MTG Tại Thế Cần Thơ 2018

Lucia Hồng Lan