Tĩnh nguyện: Thánh Giuse – mẫu gương đời sống thánh hiến

THÁNH GIUSE MẪU GƯƠNG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN ~~~~~o0o~~~~ Kính thưa chị em! Hằng năm Giáo hội dành riêng tháng 3 để tôn kính thánh Giuse và mời gọi các…

Tĩnh nguyện: Thánh Giuse – con người trầm lặng

    THÁNH GIUSE CON NGƯỜI TRẦM LẶNG   Lạy Chúa Thánh Thần là chân lý của tình yêu, xin đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu…

Tĩnh nguyện: Lễ thánh Giuse 19/03

TĨNH NGUYỆN KÍNH THÁNH GIUSE (19/03)  * Lời nguyện: Trong vườn hoa thiên quốc Giữa ngàn vạn thánh nhân Giuse người công chính Như đóa huệ tươi xinh Tỏa hương thiên…