Khoá tìm hiểu 2020

Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2020 Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ Ngày 17-20/7/2020 vừa qua, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ đã hân hoan đón tiếp 83…

Khoá tìm hiểu 2019

Khoá Tìm Hiểu Ơn Gọi Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ 2019 Ngày 6-7/7/2019 vừa qua, tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ đã hân hoan đón tiếp…

Khoá tìm hiểu 2018

Khóa tìm hiểu ơn gọi 2018 Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ Lucia Hồng Lan

Khoá tìm hiểu 2017

Khóa tìm hiểu ơn gọi 2017 Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ Đã qua rồi những ngày tất bật chuẩn bị chào đón các em, và rồi những ngày…