Mẫu Đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần Thánh năm 2023

ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH NĂM 2023 CHỦ ĐỀ: “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG” (Dành cho Cộng đoàn Giáo xứ) TẢI VỀ FILE TÀI LIỆUTẠI ĐÂY ĐÀNG THÁNH GIÁ Dành…

Suy niệm Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô – Năm 2023

Suy Niệm Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô – Năm 2023 I.KINH KHAI MẠC: Hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần… Tin – Cậy – Kính Mến – Vì dấu… Hát…

Đàng Thánh Giá-Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành

SUY NIỆM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ Chủ đề: “HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH”  Thứ Sáu Tuần Thánh, 2022   ĐÀNG THÁNH GIÁ Chủ sự: Kính thưa CĐ! Chúng ta…

14 Chặng đàng Thánh giá

NIHIL OBSTAT: 22–02–2023 Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, SJ Censor Librorum IMPRIMI POTEST: 27–03–2023 Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ Giám Tỉnh Dòng Tên © Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ Dẫn nhập…

Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá

HIỆP HÀNH TRÊN 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ Mùa Chay năm 2022 NIHIL OBSTAT: Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang, Thư ký Ủy ban Giáo lý…

Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Bảy Tuần 34 TN B. Ngân Hạ

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (31) Chủ đề: TẠ ƠN ♦ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con đang quỳ trước mặt Chúa, con ý thức mỗi giây phút ở bên Chúa…

Suy niệm Đàng Thánh Giá

I. HƯỚNG Ý ♦ Chị em thân mến, Suy ngắm Thánh giá là suy ngắm những chặng đường Chúa đi, là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử…

Chặng Đàng Thánh Giá

ĐÀNG THÁNH GIÁ Chủ đề: Cầu cho Đại dịch Covid     Hướng Ý Đường trần nhiều lúc lắm gian nan Thập giá nặng vai, lối gập ghềnh Can-vê loang…

Đàng Thánh Giá – Thứ Sáu 16.07.2021

ĐÀNG THÁNH GIÁ   Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình từ một Thiên Chúa uy quyền, cao cả đến thế gian làm thân phận con người, để cảm thông…

Đàng Thánh Giá của người nữ tu Mến Thánh Giá

ĐÀNG THÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ   Lạy Chúa, xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trên chúng con, soi sáng tâm tư và lòng trí để…