Thập Giá Đồi Cao – Trình bày: Trần Ngọc

Thánh Ca Thánh Giuse

♫ Phó Thác (St: Lm. Nguyễn Duy) – ĐGM Giuse Bùi Công Trác, Angelo Band

Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn

Người nữ tuyệt vời

NGƯỜI NỮ TUYỆT VỜI “Mừng vui lên hỡi Đấng Đầy Ơn Phúc, Đức Chúa ở cùng Bà.” (Lc 1,28) Mẹ là người nữ tuyệt vời, Bởi vì Mẹ được Chúa…

Người Mẹ Vĩ Đại – Vân Hiền

NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI Bà Cố quê ở Xuân Hòa Má của Chị Tổng ở nhà dòng đây Chúa cho ở thế gian này Tám mươi bốn tuổi dạn dày…

Tình Muôn Thuở – Phương Na

TÌNH MUÔN THUỞ Bằng tình yêu muôn thuở Ngài đã chọn gọi con Tuy con chẳng đáng gì Trước mặt Ngài con chẳng là chi Nhưng tình Ngài vạn kỷ…

Đáp Tiếng Gọi Mời – Phương Na

ĐÁP TIẾNG GỌI MỜI Chia tay dưới tháp chuông chiều Anh theo tiếng gọi tình yêu của Ngài Anh đi nắng nhẹ bước dài Còn em đứng lại đọc vài…

Thơ – Tĩnh tâm 2 hạt tại Đại Hải

TĨNH TÂM HAI HẠT TẠI ĐẠI HẢI M. ĐV. Hiền Bên Thánh Thể quỳ lặng chầu sốt sắng Chị em mình Hạt Đại Hải Sóc Trăng Cha Phêrô chia sẻ…

Hành hương Đức Mẹ La Mã

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ ĐV. Hiền Đức Mẹ La Mã Vĩnh Long Hành Hương cầu nguyện Hội dòng hiệp thông Thánh lễ hiện diện thật đông Ba Đoàn…

Cuộc đời là những chuyến đi – ĐV Kim Huệ

CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI  Những chuyến đi cuộc đời là gì? “Chuyến đi” ở đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa: Đó có thể là thay đổi chỗ…