Xuân đi Xuân đến M. Phương Na

XUÂN ĐI XUÂN ĐẾN Xuân đi, rồi xuân đến Ta rượt theo bắt nắng ánh hồng Ở đây vui đông Rực rỡ hương nồng Ta đưa tay hấng lấy Hương…