Chữ PHÚC cuối đời (gửi Chị M.Jacques 1/11/2023)

CHỮ PHÚC CUỐI ĐỜI M.HL Mai Đình Trong cuộc sống của chúng ta, mấy ai có được chữ “Phúc” này, khi Chị nằm xuống nhiều người thốt lên: Chị thật…