Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXXII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,11-19) 11Hôm ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người…