Bước chân người tông đồ – Mục vụ hè tại Giáo xứ Kinh Nước Lên 2024

BƯỚC CHÂN NGƯỜI TÔNG ĐỒ  MỤC VỤ HÈ TẠI GIÁO XỨ KINH NƯỚC LÊN  Đời dâng hiến có khi cũng không theo ý mình, lắm lúc cần có những thay…