Sống và sống dồi dào

Sống và sống dồi dào Anh chị em thân mến, Hồi còn nhỏ, lúc học Tiểu học, được đọc truyện các thánh, nhất là các Thánh Tử đạo, biết gương…

Hạt lúa gieo vào lòng đất – Ga 12,24-26

Hạt lúa gieo vào lòng đất – Ga 12,24-26 (Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà) Hôm ấy, có người nông dân mang thóc giống gieo trên thửa ruộng của…