Ý Cầu Nguyện Tháng 10.2021

THÁNG 10.2021

Ý truyền giáo 

Cầu cho các nhà truyền giáo 
        Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng. 

Intention for evangelization – Missionary disciples.
   We pray that every baptized person may be engaged in evangelization, available to the mission, by being witnesses of a life that has the flavour of the Gospel.

Lịch trong tuần Hội Dòng

Ngày 26.9 Chúa Nhật
26 TN B
Bổn mạng Chị Marie Justine
Nguyễn Thị Hồng
Mc 9,38-43.45.47-48
Ngày 27.9 Thứ Hai Lc 9,46-50
Ngày 28.9 Thứ Ba Lc 9,51-56
Ngày 29.9 Thứ Tư Lễ Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần
Bổn mạng Chị Phó Tổng Phụ Trách Marie Micae Phan Thị Kim Thanh
Ga 1,47-51
Ngày 30.9 Thứ năm Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, Lm, TSHT
Lễ giỗ Linh hồn  Anna (2000) – Mẹ chị M. Inés Nguyễn Thị Kim Thành
Lc 10,1-12
Ngày 1.10 Thứ Sáu ĐT Lễ Kính Thánh Têrêsa HĐ Giêsu
Bổn mạng các xứ truyền giáo
Bổn mạng Chị M. Têrêsa Phạm Thị Điệp
Bm Cộng đoàn Thanh Tuyển – Đệ Tử
Mt 18,1-5
Ngày 2.10 Thứ Bảy ĐT Lễ nhớ các Thiên Thần Hộ Thủ Mt 18,1-5.10

Tháng Mân Côi

Ngày 3.10 Chúa Nhật
27 TN B
Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận
Họ đạo Cái Răng, Trường Thắng và Tu Viện Chúa Quan Phòng Sóc Trăng.
Mc 10,2-16
Lc 1,26-38
Ngày 4.10 Thứ Hai Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi Lc10, 25-37
Ngày 5.10 Thứ Ba Lễ giỗ Linh hồn Anna (2008) – Mẹ Chị M. Paul Phan Thị Ánh Lc 10,38-42
Ngày 6.10 Thứ Tư Lc 11,1-4
Ngày 7.10 Thứ Năm ĐT Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi
Bổn mạng Cộng đoàn Mai Khôi – Mỹ Phước
Lc 1,26-38
Ngày 8.10 Thứ Sáu Lc 11,15-26
Ngày 9.10 Thứ Bảy Tĩnh Tâm tháng 10 Lc 11, 27-28

 

Ngày 10.10 Chúa Nhật
28 TN B
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận
Họ đạo Thái Hải, ba Rinh và Giá Rai
Mc 10, 17-30
Ngày 11.10 Thứ Hai Lễ giỗ Linh hồn Matta (1987) – Mẹ chị M. Gertrude Ngô Thị Diện Lc 11, 29-32
Ngày 12.10 Thứ Ba Lễ giỗ Linh hồn Phêrô (2004) – Cha chị M. Denise Lê Thị Đành Lc 11, 37-41
Ngày 13.10 Thứ Tư + Lễ giỗ Linh hồn Maria (1960) – Mẹ chị M. Dominique Nguyễn Thị Khẩn
+ Lễ giỗ Linh hồn Anrê (2008) – Cha chị M. Honorat và Chị M. Sonia
Lc 11, 42-46
Ngày 14.10 Thứ Năm Lc 11, 47-54
Ngày 15.10 Thứ Sáu Lễ nhớ Thánh Têrêsa Giêsu, Trinh nữ, TSHT.
Bổn mạng Chị M. Thérèse Nguyễn Thị Tốt
Lễ giỗ Linh hồn Giuse (2010) – Cha chị M. Đào Vân Nguyễn Thị Thu Sương
Lc 12,1-7
Ngày 16.10 Thứ Bảy + Lễ giỗ Linh hồn Anna (2005) – Mẹ chị M. Ivan Phùng Thị Phương
+ Lễ giỗ Linh hồn Maria ( 2019) – Mẹ chị M. Giang Ngân Nguyễn Thị Hà
Lc 12, 8-12

 

Ngày 17.10 Chúa Nhật
29 TN B
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận
Họ đạo An Thạnh và Hòa Hinh
Giỗ ĐC Emmanuel Lê Phong Thuận (2010)
Bổn mạng chị M. Soline Nguyễn Thị Tính
Mc 10, 35-45
Ngày 18.10 Thứ Hai Lễ Kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng Lc 10, 1-9
Ngày 19.10 Thứ Ba Lc 12, 35-38
Ngày 20.10 Thứ Tư Bổn mạng chị M. Lina Hoàng Thị Phú Lc 12, 39-48
Ngày 21.10 Thứ Năm Lc 12, 49-53
Ngày 22.10 Thứ Sáu Lc 12, 54-59
Ngày 23.10 Thứ Bảy Lễ giỗ Linh hồn Lucia ( 2019) – Mẹ chị M. Pauline  Lê Thị Hạnh Lc 13, 1-9

 

Ngày 24.10 Chúa Nhật
30 TN B
Chúa Nhật Truyền Giáo
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận
Họ đạo Lương Hòa và Trung Hải
Mc 10, 46-52
Ngày 25.10 Thứ Hai Lc 13, 10-17
Ngày 26.10 Thứ Ba Lc 13, 18-21
Ngày 27.10 Thứ Tư Lc 13, 22-30
Ngày 28.10 Thứ Năm Lễ Kính Thánh Simon và
Thánh Giuđa, Tông đồ
Lc 6, 12-19
Ngày 29.10 Thứ Sáu Lc 14, 1-6
Ngày 30.10 Thứ Bảy Lc 14,1.7-11
Ngày 31.10 Chúa Nhật
31 TN B
Mc 12, 28b-34