Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh (20/05/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Cuộc gặp gỡ thân tình

CUỘC GẶP GỠ THÂN TÌNH Nhân dịp về tham dự Thánh lễ truyền chức Giám Mục Phó – Giáo phận Cần Thơ. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – GM.…

Ngày tìm hiểu ơn gọi MTG 2023