Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần VIII thường niên – Mc 10, 46-52

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,46-52) 46 Hôm ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám…

Suy Niệm Lời Chúa, Lễ Kính Đức Ma-ri-a thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét (31/05/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên (30/05/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Suy Niệm Lời Chúa, Lễ Nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh (29/05/2023)

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

Hoa lòng dâng Mẹ – Dâng hoa cuối tháng họ đạo Tân Lập

Chiều thứ bảy, ngày 27/05/2023 họ đạo Tân Lập đã tổ chức buổi đọc kinh và diễn nguyện tôn kính Mẹ Maria. Mặc dù, ngoài trời đổ những cơn mưa…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ bảy tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 21:20-25

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,20-25) 20Hôm ấy, khi Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ sáu tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 21:15-19

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( 21,15-19 ) 15 Hôm ấy, khi các môn đệ ăn xong, Đức  Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ năm tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 17:20-26

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,20-26) 20 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời…

Đức Maria trong âm nhạc

ĐỨC MARIA TRONG ÂM NHẠC Sergio Militello Phân khoa Thần học “Marianum” – Roma Ngôn ngữ âm nhạc là một tổng hợp của nghệ thuật, Thánh Mẫu học và linh…

Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần VII Mùa Phục Sinh – Ga 17:11b-19

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,11b-19) 11 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã…