Thơ: An tâm bên Chúa – Vân Hiền

Đừng sợ hãy nói công khai
Sống đạo đức giả che hoài được đâu
Bí mật giữ được bao lâu
Những gì che khuất giấu đầu lòi đuôi

Bao điều nói lúc hôm rồi
Đem ra ánh sáng ban ngày được nghe
Rỉ tai buồng kín nín khe
Mái nhà công bố còn che chỗ nào

Bạn hữu Thầy quý biết bao
Kẻ giết thân xác làm sao sợ nè
Thầy nói cho anh em nghe
Sợ Đấng đã giết ném vô hoả hình

Năm con chim sẻ hai hào
Vậy mà không một con nào bỏ quên
Tóc trên đầu mới mọc lên
Thiên Chúa đếm hết không quên sợi nào

Chúa dạy phải biết tự hào
Quý hơn chim sẻ muôn vàn đáng yêu
Chớ lo toan tính đủ điều
Sống vui bên Chúa sớm chiều bình an.

ST 14.10.2021 
Vân Hiền