Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình

Cha Đaminh Đặng Văn Cầu

Cha Đaminh Đặng Văn Cầu

Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình

Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Văn phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: “Đức Thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà giáo phận Thái Bình; đồng thời, bổ nhiệm Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, linh mục thuộc giáo phận Thái Bình, làm Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình.”

Cha Đaminh Đặng Văn Cầu đang đảm trách chức vụ Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình.

Tiểu sử Linh mục Đaminh Đặng Văn Cầu (theo HĐGM Việt Nam)

– Sinh ngày 17/7/1962 tại giáo xứ Lương Đống, xã Đông Giang (nay là xã Hà Giang), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình

– 1971 – 1982:  Tu học tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức

– 1982 – 1989: Giúp việc tại Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

– 1989 – 1995: Học tại Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội

– Ngày 9/3/1996:  Được truyền chức linh mục tại giáo phận Thái Bình

– 1996 – 2000: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

– 2000 – 2005: Du học tại Institut Catholique de Paris, nước Pháp; tốt nghiệp học vị Cao học Mục vụ Huấn giáo

– 2006 – 2009: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

– 2009 – 2014: Chánh xứ giáo xứ Văn Lăng, giáo phận Thái Bình

– 2014 – 2017: Đại diện Giám mục miền Hưng Yên kiêm Hạt trưởng giáo hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, giáo phận Thái Bình

– Từ năm 2017 đến nay: Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình

Nguồn: W.Vatican News