Bổ nhiệm giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh

BỔ NHIỆM GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

WHĐ (19.03.2021) – Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2021, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P. từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh; đồng thời, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục hiệu tòa Catrum và đang là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh “trống tòa và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

Tiểu sử Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P.

▪ 02/02/1945 : Sinh tại giáo xứ Làng Anh (Nghi Phong, Nghi Lộc) Nghệ An

▪ 15/08/1964: Vào Tập viện dòng Đa Minh tại Vũng Tàu

▪ 1965-1972: Học triết và thần học tại Học viện Đa Minh Vũng Tàu và Thủ Đức

▪ 1968-1971: Học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp Cử nhân Triết học Đông Phương

▪ 08/08/1972: Thụ phong linh mục tại Sài Gòn

▪ 1972-1978: Du học tại Đại học Fribourg (Thụy Sĩ) và tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học Tây phương

▪ 1978-1979: Học chính trị kinh doanh tại Đại học Genève, Thụy sĩ

▪ 1981-1986: Giáo sư tại Phân khoa Thần học Lima, Péru.

▪ 1984 -1991: Giáo sư và Giám đốc Học vụ của Học viện Thần học Gioan XXIII, Lima, Péru

▪ 1989-1994: Trung tâm nghiên cứu Bartolomé de Las Casas, Lima, Péru

▪ 994: Tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Luân lý tại Phân khoa Thần học Đức Mẹ Lên Trời, São Paulo, Brazil

▪ 1996-2004: Giáo sư tại Phân khoa Xã hội thuộc Đại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô, Roma

▪ 2004-2007: Giám Đốc Học vụ của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

▪ 13/05/2010: Được ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh.

▪ 23/07/2010: Được truyền chức Giám mục, khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật và Tình yêu”

▪ 22/12/2018: Được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa tiên khởi của Giáo phận Hà Tĩnh

▪ 4-8/10/2010: Làm Chủ tịch Ủy ban trong nhiệm kỳ đầu tiên, 2010-2013. Tại các Đại hội lần thứ XII (7-11/10/2013) và XIII (3-7/10/2016), Đức Cha Phaolô tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tiểu sử Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

▪ 26/12/1962: Sinh tại Quảng Nam, Đà Nẵng

▪ 1969-1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn

▪ 1979-1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp. HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học

▪ 1993-1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon

▪ 30/06/1999: Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Chánh Toà Đức Bà Sài Gòn

▪ 1999-2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

▪ 2001-2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình

▪ 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma

▪ 2006-2014: Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn – Tp. HCM

▪ 2007-2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của Tổng Giáo phận Sài Gòn – Tp. HCM

▪ 2007-2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn – Tp. HCM; Thư ký Uỷ Ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của TGP Saigon – Tp. HCM

▪ 2009-2014: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon)

▪ 2014-2018: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

▪ 25/08/2017: Được ĐGH Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh (hiệu toà Catrum).

▪ 14/10/2017: Được truyền chức Giám mục, khẩu hiệu Giám mục: “Này con đây”

▪ 19/03/2021: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh

▪ Tại Đại hội lần thứ XIV (30/9/2019 – 04/10/2019) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Luy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Nguồn: W.GPCT

Liêm Đình