Các tu sĩ Phanxicô họp Tổng Tu nghị tại Roma

Các tu sĩ dòng Phanxicô

Các tu sĩ dòng Phanxicô

Các tu sĩ Phanxicô họp Tổng Tu nghị tại Roma

Dòng Anh em Hèn mọn, thường được gọi là dòng Phanxicô, đang tổ chức Tổng hội từ ngày 3 đến 18/7/2021, với sự tham dự của 116 vị lãnh đạo dòng Phanxicô và các đại biểu đại diện cho khoảng 13.000 anh em từ khắp nơi trên thế giới. Ngày 13/7 các tham dự viên sẽ bầu vị Tổng quyền mới.

Hồng Thủy – Vatican News

Thánh lễ khai mạc: chào đón sự đa dạng của các thành viên

Trong bài giảng Thánh lễ khai mạc Tổng tu nghị, cha Michael Perry, bề trên tổng quyền đương nhiệm, nói rằng là một dòng tu có mặt trên toàn thế giới, các tu sĩ dòng Phanxicô cần phải tìm ra những cách thức mới và tốt hơn để chào đón sự đa dạng của các thành viên của họ và để nó thách thức những cách họ sống Phúc Âm trên thế giới.

Cha Perry dựa trên thư thánh Phaolô gửi cộng đoàn Ephêsô, một cộng đoàn gồm các  Kitô hữu thuộc các truyền thống Do thái và dân ngoại và đang nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Cha nói, giống như các cộng đồng ở Êphêsô, các tu sĩ dòng Phanxicô đang tìm kiếm “một kinh nghiệm chữa lành, hòa giải, vượt ra khỏi chính chúng ta, bắt đầu lại với tư cách là thành viên của thân thể duy nhất của Chúa Kitô”.

Và cha nhận định rằng thánh Phaolô gợi ý rằng chỉ khi chúng ta nhận ra và chấp nhận sự yếu đuối, không hoàn thiện của mình, khi chúng ta thức tỉnh nhu cầu mở rộng cuộc sống của chúng ta với nhiều kinh nghiệm hiện diện trong cộng đồng tín hữu, hiện diện trong các cộng đoàn anh em địa phương của dòng, và cho phép sự đa dạng này làm phong phú đời sống con người và tâm linh của chúng ta, chỉ khi đó chúng ta mới đi đến kinh nghiệm được ‘cùng nhau xây dựng thành một nơi cư ngụ của Thiên Chúa trong Thánh Linh’”.

Báo cáo về tình hình của dòng

Trong ngày đầu tiên của Tổng Tu nghị, các nghị huynh nghe báo cáo tóm tắt ý kiến đóng góp từ các tu sĩ dòng Phanxicô trên khắp thế giới về “điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa” của dòng.

Sau một ngày tĩnh tâm, ngày 5/7, cha tổng quyền báo cáo về tình trạng của dòng, công việc thúc đẩy công lý, hòa bình và chăm sóc công trình sáng tạo và nỗ lực không ngừng để trở lại đặc tính huynh đệ ban đầu của người đấng sáng lập và để các tu sĩ từ chối quyền lực và đặc quyền của một tư tưởng giáo sĩ, và thay vào đó sống như những người anh em thấp kém hơn trong cầu nguyện và sứ vụ.

Đào tạo và sống liên văn hoá

Trong bài nói chuyện vào ngày 6/7, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, đã nêu lên thách đố đối với dòng trong việc phát triển các chương trình và hình thức cho việc đào tạo và sống liên văn hóa, bao gồm việc đánh giá xem chúng ta có thực sự hiệp thông với người nghèo hay không và cách chúng ta đáp lại nhu cầu của họ”. (Ucanews 08/07/2021)

Nguồn: W.Vatican News