Lịch Tĩnh Tâm Hạt – Năm 2024

Đôi nét về HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Lucia Hồng Lan

Đi Gieo Tin Mừng – GM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Đi gieo Tin Mừng – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Đoạn Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Qua những hoạt động của mộty…