Cha Phêrô Nguyễn Hữu Chiến. Nhậm Sở Cồn Mỹ Phước

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Chiến.Nhậm Sở Cồn Mỹ Phước

23.3.2021

Mặc dù Cồn Mỹ Phước được bao bọc bởi dòng Sông Hậu, hay nói theo kiểu bình dân ” bị ngăn cách bốn bề bởi sông và nước”, nhưng không ngăn cách bởi tình người và lòng thương mến.

Cụ thể, sáng hôm nay, ngày 23.03.2021 có Quý  Cha Quản Hạt, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận,

Quý Thầy Sáu, Quý Tu sĩ nam nữ cùng bà con giáo dân đã đến Cồn Mỹ Phước, để chia vui , chúc mừng và cầu nguyện cho Tân Cha sở Cồn Mỹ Phước.

Lúc 9g sáng, sau khi đoàn rước tiến vào nhà thờ nhỏ bé , đơn sơ nhưng ấm cúng.

Cha Quản Hạt Đại Hải đã thay mặt ĐGM Giáo phận đọc sắc lệnh bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Hữu Chiến làm Tân Cha sở Cồn Mỹ Phước.

Xin chúc Cha và anh chị giáo dân Cồn Mỹ Phước thăng tiến về đức tin và thành công trong việc Loan Báo Tin Mừng nơi vùng đất Cù lao này.

MVTT/Hạt Đại Hải