Chút tâm tình

CHÚT TÂM TÌNH

Ở đời, người ta quan niệm “an cư lạc nghiệp” và mấy ai thích sự thay đổi. Ngược lại, những người hiến thân cho Chúa luôn chọn những cuộc lên đường, đi đến những vùng đất mới và dấn thân phục vụ quên mình. Ra đi với những khó khăn và thử thách chờ đón. Nhưng một niềm tin mến và hy vọng có Chúa luôn đồng hành vì biết rằng “Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. (Mt 1,23)

Đó cũng chính là tâm tình mục tử mà Cha Phêrô Nguyễn Hữu Chiến chọn trong ngày tiến chức Linh mục. Hôm nay, Họ đạo Cồn Mỹ Phước hân hoan vui mừng đón Cha Phêrô đến làm vị chủ chăn kế nhiệm Cha Giuse Trương Minh Tâm. Cồn Mỹ Phước – mảnh đất vùng xa miền sông nước, nơi giao nhau của các ngã sông chở nặng phù sa bốn mùa vun bồi cây trái. Đi lại khó khăn cách trở bởi một con sông lớn. Đất Cồn nối đất liền bằng những chuyến phà. Giáo dân thưa thớt sống giữa những tôn giáo bạn. Dù họ đạo đã có Cha sở, và cộng đoàn các Dì Mến Thánh Giá Cần Thơ, nhưng nhìn chung nhân sự còn thiếu, hoạt động và đoàn thể vẫn chưa vào quy cũ. Tuy vậy, lòng nhiệt thành và lòng khao khát Chúa vẫn nuôi dưỡng và quy tụ giáo dân nơi đây. “Điểm nóng” của vùng truyền giáo cần lắm những Linh mục, những Nữ tu, những Kitô hữu mang Chúa đến cho những người còn chưa biết đến Tin Mừng.

Cầu chúc Cha Phêrô luôn được Chúa thương ở cùng, nâng đỡ và ban ơn giúp sức cho Cha trong trách vụ mới, nơi vùng đất mới và với những con người mới. Để Tin Mừng Chúa được lan rộng, để đoàn chiên Chúa nơi vùng đất xa xôi, cách trở được vị chủ chiên chăn dắt và hướng dẫn cách đẹp lòng Chúa.

Cồn Mỹ Phước (23/3/2021)